stefanie martin psychologe oudenaarde


- WAT DOEN WIJ? -



1/ Alles begint met een kennismakingsgesprek.


Samen met jou bekijken we tijdens dit eerste gesprek wat er moeiljk loopt, wat je hulpvragen zijn en welke doelstellingen je voor ogen hebt.

Een eerste gesprek kan individueel zijn, maar kan ook samen met je partner, gezin of kind (naargelang jouw specifieke situatie).

Tijdens dit eerste gesprek kan jij ook kennismaken met je psycholoog en onze manier van werken. Op het einde van het eerste gesprek wordt besloten welke vorm van hulpverlening eventueel aangewezen zou zijn.
Indien we niet aan jouw hulpvragen zouden kunnen beantwoorden, zorgen we steeds voor een geschikte doorverwijzing.


2/ Therapie of begeleiding.

Problemen kunnen zich situeren in jouw persoonlijke gevoelsleven, of in relatie met anderen (vrienden, collega’s, partner, gezin). Daarom kan therapie of psychologische begeleiding ook onder verschillende vormen plaatsvinden: individueel , samen met gezin of partner.
De begeleiding is altijd een behandeling op maat. We zullen proberen ons aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvragen en persoonlijke voorkeuren.

Relatieproblemen

Ik werk vanuit een systeemgerichte benadering met aandacht voor ieder individu binnen zijn context. Vanuit deze benadering staan problemen nooit op zich. De mensen rondom jou kunnen deze problemen versterken of afzwakken.

In de begeleiding brengen we inzicht in hoe we omgaan met elkaar en hoe we onszelf daarbinnen hanteren. Vervolgens gaan we op zoek naar hoe aangeleerde interactie- en communicatiepatronen kunnen veranderd worden. Voorwaarde is dat er bereidheid is tot veranderen.

Voor wie?
Personen, koppels, gezinnen met problemen in hun relatie (ouder-kind, partners, gezin)

Psychofysiologische klachten, pijnklachten

Wat en hoe je lichamelijke klachten ervaart, hangt sterk samen met de wijze waarop je hiermee omgaat.

Vanuit een cognitief gedragsmatige benadering ga ik met jou op weg om inzicht te verwerven in hoe jouw gedachten en gevoelens jouw beleving van pijn en het handelen hiernaar bepalen.

In de begeleiding leer je uit deze inzichten op een andere manier om te gaan met jouw pijnklachten.

Relaxatietherapie en stress

Als gevolg van een jachtig leven bouwen mensen stress op. Naast het bewust zijn van deze spanning, staan we minder stil bij de gevolgen voor ons lichaam van een opgejaagd leven. Deze spanning bouwt zich ook op in onze spieren. Het vasthouden van deze spierspanning kan aan de oorzaak liggen van allerlei klachten.

In de progressieve relaxatie van Jacobson leer je deze spanning in je spieren waarnemen en loslaten. Het bewust ontspannen van een spier is niet iets wat we gewend zijn.

Studiebegeleiding bij hogere studies

Studenten kunnen coaching krijgen bij:
 • Planning en organisatie
 • Systematisch aanleren van een studiemethode
 • Stressbeheersing

 • - Individuele en systeem begeleiding met kinderen en jongeren:

  Individuele begeleiding kan een andere vorm aannemen naargelang de leeftijd van het kind.

  Bij jonge kinderen is het nog niet aangewezen om alleen maar te ‘praten’. Het kind beschikt immers (nog) niet over de taal en woorden om aan te geven waar het mee bezig is. We kiezen dan voor meer creatieve, non-verbale vormen zoals tekeningen, spel, … Via deze technieken maken we op veilige manier ruimte voor de gevoelens en beleving van het kind en stimuleren we het opdoen van nieuwe ervaringen.

  Voor oudere kinderen en jongeren kunnen we opteren voor gesprekken afgewisselend met non-verbale technieken. Op deze manier is elke begeleiding een behandeling op maat, waarbij we rekening houden met de noden en mogelijkheden van het kind en waar hij of zij zich goed bij voelt.

  Ouders worden steeds betrokken bij de behandeling van hun kind, bijvoorbeeld via ouder- of gezinsgesprekken.


  - Individuele en systeem begeleiding met (ouders) volwassenen:

  Tijdens een individuele begeleiding maken we op een veilige manier ruimte om stil te staan bij dat wat niet zo goed verloopt. We erkennen valkuilen en moeilijkheden, maar besteden ook veel aandacht aan krachten en mogelijkheden. Deze proberen we steeds in verbinding te zien met onze omgeving (familie, sociale netwerk, leefomgeving, cultuur, …), aangezien deze mogelijks mee van invloed zijn.



  3/ Diagnostiek.

  In een psychodiagnostisch onderzoek tracht de psycholoog het functioneren van een persoon te beschrijven en te begrijpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende procedures: gedragsobservaties, (semi-) gestructureerde interviews en psychologische tests. Al dit materiaal wordt gescoord, geïnterpreteerd en geïntegreerd tot één geheel. Na afloop van het onderzoek vindt een feedbackgesprek plaats waarin alle onderzoeksresultaten gedetailleerd worden doorgenomen en afgesloten wordt met een advies naar behandeling en/of diagnose.
  IQ-test voor logopedie terugbetaling is ook mogelijk.
  4/ Assertiviteitstrainingen/ weerbaarheidstrainingen voor kinderen en jongeren.

  Deze assertiviteitstraining richt zich op kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren in het omgaan met anderen. Deze worden met 2 psychologen samen gegeven, namelijk Lotty Denoo en Stefanie Martin

  Voor wie? kinderen en jongeren van 8-12 jaar en 13- 16 jaar

  Werkwijze? Intakegesprek + 1 dag training + evaluatie gesprek

  Waar? Dries ter Biest 27, 9700 Oudenaarde

  Kostprijs? €150 (mogelijks wordt een deel hiervan terugbetaald door uw mutualiteit: vraag gerust meer info hierover.