stefanie martin psychologe oudenaarde


- VOOR WIE? -U kan bij ons, als klinisch psychologen, terecht voor professionele psychologische begeleiding, therapie en coaching voor kinderen, jongeren/adolescenten, ouders/volwassenen.


De begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen wordt, in beperkte mate, door sommige mutualiteiten terugbetaald. U kan dit navragen bij uw mutualiteit of informatie vinden op deze website om te zien of je via jouw mutualiteit in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.


- Begeleiding van kinderen, jongeren/ adolescenten:

U bent een ouder:

 • Toont uw kind vaak prikkelbaar, verdrietig, teruggetrokken of angstig gedrag? Zijn er eet- of slaapproblemen? Heeft het woede uitbarstingen of stemmingswisselingen? Denkt u dat uw kind gedragsproblemen vertoont, omdat het misschien emotioneel in de knoop zit?

 • Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder krijg je vaak af te rekenen met onzekerheid en twijfels over het gedrag van je kind of over je aanpak als ouder. Je wordt om de oren geslagen met goedbedoelde raad door je omgeving. Maar omdat elk kind verschilt en elke context zo anders is, is het soms zoeken naar de aanpak die werkt voor jouw kind in jullie situatie. Ook is het vaak moeilijk om nog in te kunnen schatten of een bepaald gedrag nu problematisch is of niet. Je staat er als ouder midden in en bent gaandeweg mee gegroeid in de situatie.
  Ook kinderen of jongeren kunnen botsen op moeilijkheden in hun leven. Soms geven ze dat zelf aan, maar vaak is het ook de omgeving (ouder, familie, school, …) die aangeeft dat er hulp nodig is. Kinderen of jongeren uiten het immers niet altijd rechtstreeks wanneer ze ergens mee zitten of zich niet goed in hun vel voelen. Vaak maken ze dit onrechtstreeks duidelijk aan de omgeving, bijvoorbeeld via hun gedrag, spel, schools functioneren, …
  Aangezien er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen het kind en zijn/haar omgeving, worden de ouders zoveel mogelijk betrokken bij de begeleiding van het kind. Er worden concrete adviezen verleend aan de omgeving van het kind om met het probleemgedrag thuis en/of op school te leren omgaan. Indien het nodig is, wordt er samen gewerkt met school of anderen die een stukje zorg voor het kind opnemen (kinderpsychiater, neuropsycholoog, huisarts, CLB, instellingen, enz.).


U bent een jongere/ adolescent:

 • Heb je soms moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenoten? Heb je weinig zelfvertrouwen of problemen met het uiten van je gevoelens? Staat je leven op z’n kop door een ingrijpende gebeurtenis? Heb je het moeilijk of lig je soms met jezelf in de knoop? Overgangsfasen geven soms verwarring. Soms is de stap naar het volwassen leven groot. Je verandert en weet niet welke richting je uit zult gaan. Wat wil je? Wat voel je? Waar hoor je eigenlijk bij? Kan je het wel? Wie neem je in vertrouwen? … Je voelt je boos, teleurgesteld of verdrietig. Als je het gevoel hebt dat je er zelf niet helemaal meer uit geraakt, dan kan het helpen om er met iemand over te praten. We gaan samen op zoek naar wat je zou kunnen helpen om je weer beter te voelen.

 • Jongeren vanaf 12 jaar kunnen bij mij terecht voor een individueel gesprek. Indien gewenst heb ik ook een gesprek met je ouders. Je hebt recht op je eigen privacy. Er zal dus steeds met jou besproken worden wat we al dan niet aan je ouders vertellen. Enkel indien je in gevaar bent, kan ik dit met anderen bespreken en stappen ondernemen. Ik bespreek dit eerst met jou, vooraleer we ook een gesprek hebben met je ouders.
  Soms is het ook zinvol om een gesprek te voeren met het hele gezin samen of met je ouder(s) en jou samen of met je ouders apart. Er kan ook worden samengewerkt met je school of anderen wanneer dit nodig zou zijn.

- Begeleiding van ouders of volwassenen:

U bent een ouder:

 • Heb je het soms moeilijk als ouder hoe je best omgaat met je kind? Zijn er problemen in het gezin? Moeilijk te verwerken sterfgeval in de dichte omgeving van u en uw kind?

 • Een kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Als ouder krijg je vaak af te rekenen met onzekerheid en twijfels over het gedrag van je kind of over je aanpak als ouder. Je wordt om de oren geslagen met goedbedoelde raad door je omgeving. Maar omdat elk kind verschilt en elke context zo anders is, is het soms zoeken naar de aanpak die werkt voor jouw kind in jullie situatie. Ook is het vaak moeilijk om nog in te kunnen schatten of een bepaald gedrag nu problematisch is of niet. Je staat er als ouder midden in en bent gaandeweg mee gegroeid in de situatie.

U bent een volwassene:

 • Voel je je niet goed in je vel? Soms kunnen er momenten in het leven zijn dat het even te moeilijk wordt of hebben we het gevoel het niet meer aan te kunnen. Ook al lijkt het dat problemen wel vanzelf over gaan, is het goed om er niet te lang mee te blijven zitten en op tijd hulp in te schakelen. Soms kunnen mensen van de omgeving steun bieden, maar hulp van buitenaf kan ook soms nodig zijn. We gaan samen op zoek naar wat je zou kunnen helpen om je weer beter te voelen of vooruit te helpen.

Ik probeer om mensen te begrijpen door te kijken naar hun bredere context en de invloeden van deze interacties (relaties met anderen, verleden, ervaringen, …). Kortom ik streef naar een kwaliteitsvolle hulpverlening.

Indien ik niet aan uw hulpvraag kan beantwoorden, zorg ik voor de meest geschikte doorverwijzing.